Automatizace aneb nechejte script pracovat za vás

Google for work nabízí celou řadu aplikací, které spolu spolupracují a mohou vám pomoci při vaší práci. Co kdyby se Vaše úkoly v podobě vypisování různých informací do smluv a tabulek, vypisovaly automaticky. 

Pro tyto případy se se výborně hodí nástroj Google Script. Program, který umí, pokud mu zadáte příkaz, vyvolat akci v dalším dokumentu. 

Vezměme si příklad jednoho konkrétního scriptu:  Přijímání nových pracovníků.

Když nastoupí do firmy nový pracovník, musíte mu vytvořit pracovní smlouvu, dokument s lékařskou prohlídkou, předat mu klíče, přístupovou kartu, služební telefon nebo počítač a spoustu dalších úkonů. 

Při vyplnění vstupního formuláře, vznikne databáze všech zaměstnanců, automaticky se také vytvoří složka daného zaměstnance,  ve které má všechny svoje dokumenty uložené na jenom místě. Vyplněné údaje můžete poté využít  pro automatické vyplnění různých smluv a formulářů, hlavičky a patičky lékařské zprávy, předávacího protokolu a spoustu dalších dokumentů.

A pokud potřebujete smlouvu nebo dokument aktualizovat, stačí jenom aktualizovat tabulku s údaji a spustit vytvoření dokumentu znovu. 

Nejde často jenom o usnadnění práce, ale také o snížení chybovosti. Tím, že se data ručně přepisují, dochází často k překlepům a nesrovnalostem. 

Přejděte s námi jednoduše na řešení Google for Work.