V pražské Hubu proběhla snídaně Damedis

V úterý 3. května proběhla v prostorách pražského Impact Hubu pracovní snídaně, jejímž hlavním tématem bylo sdílení informací a komunikace ve firmě. V průběhu snídaně se také probíralo, jak různé způsoby komunikace ovlivňují fungování konkrétních firem. 

Celá akce byla zaměřená na změny způsoby práce. Jak se v průběhu let mění a jak naše soukromé návyky prosakují do firemní sféry. Probírali jsme i změny komunikačních kanálů. Tedy, že nemusí jít jenom o všudypřítomné maily, ale jejich náhradu v podobě chatů, videohovorů nebo komunikaci přímo v dokumentech, v komentářích. Popsali jsme si možné přístupy ke sdílení informací ve firmě i s dodavatelskými firmami. Vystoupil Martin Oczadly z firmy Trendgroup, který zmínil, jak u nich přechod na řešení Google for Work probíhal a jaké to pro ně mělo dopady, tedy především zrychlení komunikace s jejich partnerskými firmami. 

V druhé části byly představeny možnosti pronájmu tiskáren Brother a jejich výhody při spojení s Google for Work. Tedy jednoduchá digitalizace informací s rychlým dohledáváním pomoci technologie OCR. Přednášku obohatila i živá diskuse účastníků na téma, jak se jim daří reagovat na požadavky jejich zaměstnanců. Zejména téma práce odkudkoliv bylo pro diváky velmi zajímavé.

Na  závěr snídaně jsme účastníky zapojili do soutěže o sportovní kameru Energyline. Slosování proběhlo přes živé vysílání Google OnAir, na záznam živého přenosu se můžete podívat zde.