Výtěžnost tonerových náplní

           
 
Jistě jste tento termín již slyšeli, ale co přesně znamená? Jak se měří? Co má na pokrytí vliv? To se dozvíte v tomto článku.
 
Co je to Výtěžnost?
Výtěžnost se u tonerových kazet udává na počet stran při 5 % pokrytí. Je to obecný standard, který dodržují zpravidla všichni výrobci tonerových kazet. Obvykle, když výrobce deklaruje určitý počet stran, je to počet stran při 5 % pokrytí.
Je velmi důležité si tento fakt uvědomit, jelikož spousty zákazníků si myslí, že když kazeta má vytisknout např. 1 000 stran, tak z tiskárny musí vyjet 1 000 stran a až poté je kazeta na konci kapacity.
Ty, kteří  si toto myslí, vyvedu z omylu. Právě 5 % je velice důležité. Počet vytištěných stran se odvíjí od charakteru tisknutých stran. Čím vyšší pokrytí strana má, tím méně stran vytisknete. Je to matematika, nepřímá úměra, viz příklad níže.
 
5 % pokrytí…….…...1 000 stran
10 % pokrytí………….500 stran
25 % pokrytí………….200 stran
50 % pokrytí………….100 stran
100 % pokrytí……….....50 stran
 
Zjednodušeně řečeno, jestli tisknete kupříkladu s 10 % pokrytí, tak toto pokrytí je 2 krát větší než udávaných 5 %, tzn. že vytisknete dvakrát méně udávaných stran. Jestli při 5 % vytisknete 1 000 stran, při 10 % pokrytí pouze 500 stran.
 
Jak se pokrytí měří
Uživatelsky je problematické určit přesně pokrytí a u většiny tiskáren to ani nelze. Uživatel může odhadnout pokrytí např. tím, že porovná stránku, která deklaruje 5 % pokrytí dle ISO normy (ukázka na konci článku) a může ji porovnat se svým výtiskem, ale to je opravdu jen orientační a jen u černobílého tisku. Tímto způsobem můžete odhadnout, zda máte pokrytí spíše 5 % a nebo 30 %. Ale zda je Vaše pokrytí 5 %, 7 % nebo 11 % asi těžko zjistíte.
 
Dejte si pozor na záměnu dvou pojmů. Deklarovaný počet stran nemusí odpovídat reálně vytištěným stránkám, protože se jednoduše tisklo s vyšším pokrytím a tím se spotřebovalo více toneru.
 
Co je důležité si uvědomit?
Jak jsme si uvedli již výše, stačí zvýšit průměrné pokrytí jen o pár procent a ihned se sníží počet vytisknutých stran o stovky, klidně i o tisíce (záleží na kapacitě toneru).
Samozřejmě existují tiskárny, které dokáží určit, jaké bylo pokrytí poslední vytisknuté stránky, průměrné aj., ale běžné to není.
 
Měření výtěžnosti mají za úkol výrobci. Výrobci tonerových náplní mají k dispozici tiskárny a různý software, který mimo jiné měří výtěžnost kazety.
Než se kazety dostanou do prodeje, jsou důkladně testovány. Přesné měření výtěžnosti a pokrytí řeší např. přísné normy ISO/IEC 19752 a 19798, ještě se v tomto článku dočtete. Tyto ISO normy by měl splňovat každý kvalitní dodavatel tonerových náplní, jako například výrobce náplní Printline.

 
Co zvyšuje pokrytí při tisku?
Pokrytí zvyšuje jakýkoliv tisk, kde je třeba více toneru.  Jakýkoliv tučný text, podtržení, rámečky, grafy, tabulky, v podstatě vše, díky čemuž se dostává na papír více toneru.
Také závisí na nastavené hustotě tisku nebo např. zda máte aktivní ekonomický režim (vše v nastavení ovladači tiskárny, každá tiskárna to může mít jinak).
Samozřejmě obecně největší pokrytí představují obrázky. U obrázků je normální pokrytí např. 50 % a více, především u barevných tiskáren může být celkové pokrytí výtisku všech barev i více jak 100 %. Jelikož se míchají 3 barvy a každá z nich může nabývat pokrytí 0 - 100 %.
 
 
U jednobarevné tiskárny je odhadnutí pokrytí jednodušší než u barevných. Pokud si vezmete papír a na jednobarevné tiskárně vytisknete celou stránku černě, dosáhli jste cca 100 % pokrytí.
Nicméně u barevných tiskáren je to problematičtější, jelikož  jak jistě víte, výsledný obraz u barevných tiskáren je dán smícháním barev modelu CMYK, tedy azurové, purpurové, žluté a černé. Výsledná barva vzniká překrýváním jednotlivých barev o různé intenzitě.
 
 
Problémy s výtěžností
Z výše uvedeného jste jistě pochopili, že se velmi těžko určuje, zda kazeta opravdu natiskla přesně, co má deklarováno.
Samozřejmě nic není přesné a obecně se počítá s odchylkou cca 5 %. Odchylky jsou pak přesně definovány v ISO normách, výrobci se jimi musí řídit.
Jak poznáte, že Vaše kazeta vytiskla méně, než má deklarováno? Prvním znakem může být fakt, že čip na kazetě ještě tiskárně hlásí, že v kazetě je stále toner, např. 30 %, ale kazeta už tiskne slabě. V tomto případě radím kazetu protřepat, dále pokud to Vaše tiskárna umožňuje, zapnout v ovladači ekonomický režim, případně snížit hustotu tisku (opět nastavení v ovladači).
Pokud jste přesvědčeni, že kazeta výrazně nevytiskla deklarovaný počet stran, reklamujte kazetu o svého prodejce. Výrobce by měl testováním a případným převážením kazety zjistit, zda je reklamace oprávněná či nikoliv.
 
 
Printline a výtěžnost?
Alternativní tonery Printline deklarují minimálně stejnou výtěžnost jako tonery originální. Tonery jsou vyráběny pod přísným dohledem. Tonery při výrobě podstupují důkladnou kontrolu kvality a výtěžnost je jedním z nejdůležitějších faktorů této kontroly.
V případě jakéhokoliv problému technici zkontrolují a otestují kazetu, zjistí zda je náplň vadná a v takovém případě okamžitě pošlou novou náplň jako kompenzaci. Tyto případy se však dějí ojediněle.
 
 


 
Printline a mezinárodně uznávané certifikáty jako ISO 9001:2008, STMC,  ISO/IEC 19752 a 19798
Kazety Printline splňují mimo jiné nejpřísnější normy kvality jako ISO 9001:2008 - management kvality, STMC - zkušební metody testování kazet a jsou testovány na základě ISO/IEC 19752 a 19798 - tato norma řeší výtěžnost kazet.
 
Např. certifikát STMC obdrží jen ten výrobce, který splňuje přísné normy co se týče zkušebních metod pro testování tonerů. STMC se zaměřuje především na standardní spotřebu toneru, tedy výtěžnost a hustotu výtisku aj.
 
Testování u kazet Printline je také v souladu s obecně uznávanou normou výtěžnosti  ISO/IEC 19752 a 19798. Tato norma specifikuje přesnou metodologii pro určování výtěžnosti tonerové kazety včetně konkrétních výtisků. ISO/IEC 19752 pro černobílé a ISO/IEC 19798 pro barevné.
 
 
Metoda popisuje zcela přesně, jak musí probíhat testování a co vše musí výrobce při testování splnit, aby výtěžnost odpovídala normě.
Kazety se testují  standardní sadou pěti stránek (barevných) nebo jedné stránky (černobílé) nepřetržitě až na konec životnosti kazety.
Za konec životnosti kazety považujeme blednutí tisku testovaných stránek. U některých tiskáren konec životnosti kazety představuje okamžik, kdy tiskárna přestane tisknout z důvodu detekovaného konce životnosti kazety.
Norma stanovuje např. testovací dokument, počet testovacích kazet, počet testovacích tiskáren, stanovení jasných a objektivních kritérií konce životnosti kazety a samozřejmě i prostředí (např. vlhkost, teplota).
 

 
Ukázka 5 % pokrytí dle normy  ISO/IEC 19752
 
 

                                                                     

                                           

                                                           Autor článku: Ing. Tomáš Vrbovský | Inženýr kvality ve firmě Damedis