Reklamace a vrácení zboží

Vaše spokojenost je pro nás důležitá.

Máte-li důvod k reklamaci, výměně zboží nebo ještě neodeslanou objednávku stornovat? Neváhejte se na nás obrátit.

  • Pro reklamaci či výměnu zboží nás kontaktujte na tel.č.: +420 530 332 265 nebo na e-mailu: reklamace@damedis.cz
  • Pro řešení storna objednávky:
    - kontaktujte vašeho obchodního zástupce, nebo
    - recepci obchodního oddělení, Barboru Valuchovou: tel.: +420 771 253 425, e-mail: valuchova@damedis.cz
Postup reklamace

Našim cílem je vyřízení reklamace v co nejkratší době.
Pokud jste registrovaný zákazník a máte své přihlašovací údaje, můžete sledovat stav reklamace ve svém účtu. Přihlaste se do svého účtu a sledujte každou změnu stavu reklamace.
Nevíte si rady s reklamací? Kontaktujte nás na tel.č. +420 530 332 265 nebo e-mailem.

Pro rychlejší vyřízení reklamace následujte, prosím, tento REKLAMAČNÍ POSTUP:
  • Do zásilky přiložte vyplněný reklamační formulář, který je zde ke stažení: Reklamační formulář ke stažení. 
  • Pečlivě zabalte reklamovaný produkt tak, aby se dále nepoškodil. Volný prostor balíčku vyplňte např. zmačkaným papírem proto, aby se balík ještě víc nepoškodil.
  • Zásilku s reklamovaným zbožím a výše uvedenými podklady viditelně nadepište popisem REKLAMACE.
  • Reklamovanou zásilku zašlete na adresu: Damedis s.r.o., Křenová 19, 602 00 Brno.


Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození, vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použití je kupující povinen prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba (všem osobám, používající výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem) není stanovena Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

V případě, že zboží, při převzetí kupujícím, není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projevil během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
- přiměřeným snížením kupní ceny,
- náhradním dodáním zboží,
- odstoupení od smlouvy

Nejprve může spotřebitel u prodávajícího požadovat bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Řešení reklamace

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající, jako řešení reklamace, okamžitou výměnu za bezvadný kus.
To platí pro tyto případy:
- zboží není viditelně použité
- není vyplněn záruční list
- dané zboží je dostupné

Do záruky nespadají tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem: vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Záruka PrintLine

Záruku, v případě poškození vaší tiskárny či kopírovacího zařízení, které způsobil alternativní toner zn. PrintLine, přebíráme na sebe. Záruka se vztahuje na záruční i pozáruční servis.

Tuto záruku můžete uplatnit, pokud poškození prokazatelně způsobil spotřební materiál PrintLine. Obraťte se na naše reklamační oddělení, které zvolí pro vás vhodný postup řešení. Pokud si servis budete zařizovat sami, náklady za opravu nemusí být proplaceny. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené špatnou mechanickou manipulací.

Kontakt na reklamační oddělení

Tel: +420 530 332 265
E-mail: reklamace@damedis.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
Hana Zikmundová
Máte dotaz?
Jsme online po-pá: 8-16 h.
Hana Zikmundová
Asistent prodeje
+420 530 332 283 info@damedis.cz Kontaktujte nás